Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σε κινητοποίηση οι εργαζόμενοι 
 της Βιβλιοσυνεργατικής 

Την Κυριακή 11:00π.μ. (Πειραιώς 254 στον Ταύρο) 

έξω από τον «Ελληνικό Κόσμο»


Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βιβλιοσυνεργατικής ΑΕΠΕΕ (ιδιοκτησίας Εφραίμογλου)προχωράνε σε κινητοποίηση, την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 11.00 π.μ. διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.
Η κινητοποίηση θα γίνει έξω από τις εγκαταστάσεις του «Ελληνικού Κόσμου» στην Πειραιώς 254 στον Ταύρο, που είναι επίσης ιδιοκτησίας Εφραίμογλου.Και στους εργαζόμενους στον Ελληνικό Κόσμο επίσης οφείλονται δεδουλευμένα μηνών.
Στους 94 εργαζόμενους του εργοστασίου και των γραφείων της εταιρείας Βιβλιο-συνεργατικής ΑΕΠΕΕ οφείλωνται μισθοί έως και 5 μηνών.
Παρόλες τις υποσχέσεις που έδωσε η  διοίκηση της εταιρείας από την αρχή του χρόνου σε συναντήσεις με την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων και την Ομοσπονδία Τύπου - Χάρτου πως θα προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των οφειλόμενων και πλήρη εξόφληση μέχρι το τέλος του 2014, δεν υλοποίησε καμία από τις δεσμεύσεις της. Αντ' αυτού τα οφειλόμενα δεδουλευμένα αυξήθηκαν.
Ζητάμε να σταματήσει η καθυστέρηση πληρωμών.
Να καταβάλλεται κανονικά ολόκληρος ο μισθός κάθε μήνα.

Να ξεκινήσει άμεσα η αποπληρωμή των δεδουλευμένων. 
Να θυμίσουμε ότι η κα Εφραίμογλου επανεκλέχτηκε στη διοίκηση του ΣΕΒ επιβραβεύοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την πολιτική που ακολουθεί στις επιχειρήσεις της, να έχει τους εργαζόμενους απλήρωτους, να κάνει μειώσεις μισθών και να απασχολεί συμβασιούχους και ενοικιαζόμενους εργάτες

Στη φωτογραφία από την εκδήλωση του ΣΕΒ στις 28/05/14 διακρίνονται από αριστερά: η εργοδότρια της Βιβλιοσυνεργατικής  Σοφία Κουνενάκη-Εφρείμογλου, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δ.Δασκαλόπουλος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
 30-5-2014
 Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για την εφαρμογή του νόμου 4075/2012 στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Επίκαιρη ερώτηση για να εφαρμοστεί ο νόμος 4075/2012 για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ Χρήστος Κατσώτης.
– ΜΜΕ κατέθεσε προς τον υπουργό Εργασίας, ο βουλευτής του ΚΚΕ,
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση:
«Θέμα: Εφαρμογή του ν. 4075/2012 άρθρο 33 ρυθμίσεις ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
Με το Ν. 4075/2012, εκτός των άλλων, στο άρθρο 33 προβλέπονται ρυθμίσεις για το Ταμείο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ). Σύμφωνα με την παράγραφο 2, από 1/1/2012 διακόπτεται η παρακράτηση της εισφοράς της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1186/1981 (Α’ 2012) για τους ασφαλισμένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι έως την 31/12/2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α’ 2012) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά 45 ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.
Η παραπάνω ρύθμιση της παρ. 2, ενώ υλοποιήθηκε όσον αφορά τη μείωση της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και τη συνολική μείωση της εισφοράς των εργοδοτών, της παρ. 1, από το 16% στο 5,1%, δεν υλοποιείται η ρύθμιση που αφορά τους ασφαλισμένους που δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά 45 ημέρες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι θα κάνει ώστε να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος».

Αγγελία

Ζητείται χειριστής φλεξογραφικής μηχανής για δουλειά στην επαρχία. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, να έρθει σε επαφή άμεσα με το σωματείο.

Με νέο τρόπο η καταβολή του επιδόματος τέκνου
και του πολυτεκνικού επιδόματος 

για το Έτος 2014

Στο εξής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Αντίστοιχα, η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους. 

Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 εντός της προθεσμίας, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1. 

Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2014

Το έντυπο Α21 (αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης) χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά).
Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Taxisnet. Ο Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων θα πρέπει να έχει υποβάλλει πριν τη φορολογική δήλωση 2014 (έντυπο Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 οικονομικού έτους 2014 και έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


Προθεσμίες υποβολής: Η αίτηση μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2014 και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  2014 από τον υπόχρεο της οικογένειας.


2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.


Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(συμπληρώνονται 1 ή περισσότερα δικαιολογητικά έτσι ώστε συνολικά να αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του αιτούντα στην Ελλάδα)
1. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή Εκκαθαριστικά σημειώματα
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
3. Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθ. επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο
6. Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο
7. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του
8. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα
9. Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
10. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του
11. 'Αλλο δικαιολογητικό : ……………………………………………….

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ομογενείς, καθώς και για αλλοδαπούς, όταν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
2. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
3. Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοπ. σπουδών
4. Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ (για ανάπηρο τέκνο)
5. Δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής τέκνων
6. Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας ανήλικων τέκνων

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
2. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ
3. 'Άδεια διαμονής σε ισχύ, για πολίτη χώρας του ΕΟΧ**, Ελβετό πολίτη και πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της ΕΕ)
4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού.
5. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.
8 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις και μειωμένους μισθούς κατά 50%
Οκτώ στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις γεγονός που μεταφράζεται σε μειωμένους μισθούς κατά 50% για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, σύμφωνα με στοιχεία του τύπου.
Ταυτόχρονα με την ενοικίαση εργαζομένων, τη μαθητεία, τους μακροχρόνια άνεργους και άλλες κατηγορίες έχει διαμορφωθεί μια μεγάλη δεξαμενή με αμοιβές το πολύ μέχρι 400 ευρώ τον μήνα, γεγονός που επιτρέπει στην εργοδοσία να προχωρά στην αντικατάσταση του προσωπικού που κοστίζει περισσότερο με βάση τις κλαδικές αλλά ακόμη και η Εθνική Γενική Συλλογική.
Έδαφος κερδίζει και η ενοικίαση εργαζομένων που σε κάποιους κλάδους ανέρχεται στο 10% των απασχολουμένων, ενώ αυτήν την στιγμή οι ενεργές κλαδικές συμβάσεις δεν ξεπερνούν τις 15. Η εργοδοσία παράλληλα αξιοποιεί την εκτεταμένη ανεργία ως πολιορκητικό κριός για τη συνολική μείωση όχι μόνο των μισθών αλλά και συνολικά της τιμής της εργατικής δύναμης
Αυτή η αντεργατική πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί με βάση αντιλαϊκούς νόμους στα πλαίσια της ΕΕ και της λεγόμενης «υγιούς επιχειρηματικότητας» με την καταβαράθρωση των συλλογικών συμβάσεων και τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων μέσω και του «κοινωνικού εταιρισμού».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του τύπου στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» (μία από τις βασικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020») σημειώνεται σχετικά: «Οι πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια είναι το καλύτερο μέσο εκσυχρονισμού των αγορών εργασίας». Για την ενίσχυσή της, προτάσσεται «η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή η αναθεώρηση των υφιστάμενων συμβατικών ρυθμίσεων. Ενώ σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερη συμβατική "ποικιλία" για την αντιμετώπιση των εδαφικών και τομεακών ιδιαιτεροτήτων».
Με άλλα λόγια, ευελιξία σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, να καταργηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι όροι εργασίας να καθορίζονται μέσω ατομικών ή και τοπικών συμφωνιών με τους εργοδότες. 

Στάσεις εργασίας στη Βιβλιοσυνεργατική.

Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων ξαναμπαίνουν οι εργαζόμενοι της Βιβλιοσυνεργατικής. Σήμερα Δευτέρα 27/05/14 προχωράνε σε 3ωρες στάσεις εργασίας σε κάθε βάρδια, με προοπτική να συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα που έχουν συμφωνηθεί.
Να θυμίσουμε ότι η διοίκηση της εταιρίας, οφείλει δεδουλευμένα, υπερωρίες και νυχτερινά πολλών μηνών και οι εργαζόμενοι με την εργοστασιακή επιτροπή και το σωματείο δίνουν μάχη εδώ και καιρό για την καταβολή τους. 
Με την απόλυτη συμμετοχή των εργαζομένων της παραγωγής σε όλες στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, έχει σταλεί το μήνυμα στην εργοδοσία πως δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω από αυτά που τους ανήκουν και καλά θα κάνει η διοίκηση να το πάρει υπ όψη της.

27/05/14

              ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τις 13/05 έχουμε στείλει ανοιχτή επιστολή στις διοικήσεις των δύο πρακτορείων, όπου αναλύουμε την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, την αβεβαιότητα, τις μειώσεις μισθών και την επίμονη στάση των διοικήσεων να αρνούνται έστω και συνάντηση με το σωματείο για την υπογραφή νέας ΣΣΕ.
Στην επιστολή αυτή τονίσαμε την απόφαση των εργαζομένων στα πρακτορεία να διεκδικήσουμε τα διακιώματά μας με κάθε τρόπο.
Σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένη τη μέχρι στιγμής αδιαφορία των διοικήσεων για αυτή την συνάντηση, το Δ.Σ. του σωματείου μας αποφάσισε την σύγκληση συσκέψεων ανά τμήμα στα γραφεία του σωματείου (Αιόλου 104, 6ος όροφος, γρ. 606).
Σε αυτές τις συσκέψεις, που θα πλαισιωθούν και από ανάλογες περιοδείες και συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, θα συζητηθούν οι γενικότερες εξελίξεις, η ακόμα καλύτερη οργάνωση του αγώνα μας, η ακόμα πιο δυνατή συσπείρωση των εργαζομένων στο σωματείο και θα αποφασιστεί η συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά και να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Δ.Σ. με τη σιγουριά ότι:

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 
ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΣΕ. 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ:

·  Δευτέρα 2 Ιουνίου, ώρα 18:30, οδηγοί & διοικητικά τμήματα.


·       Τετάρτη 4 Ιουνίου, ώρα 18:30, διεκπεραιώσεις.

     Αθήνα 26 Μαΐου 2014

Εκλογική άδεια  
Άδεια εκλογών 2014 για τον 

ιδιωτικό τομέα

Εκλογική  Άδεια

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος που ρυθμίζει τις άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για τις επερχόμενες εκλογές.
Αναλυτικά:
1.− Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
2.− Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παραγράφου 1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3.− Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 18 Μαΐου 2014 ή/και η Κυριακή 25 Μαΐου 2014 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται ως ημέρα/ες ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
4.− Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.
Όσο αφορά τους εκλογείς που στον δήμο που ψηφίζουν θα διεξαχθεί και δεύτερος γύρος δικαιούνται επιπλέον εκλογική άδεια σύμφωνα με τα παραπάνω.

12/05/14

9 Μάη ημέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών

          
  Τιμάμε τα 69 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και τη νίκη των λαών απέναντι  στο ναζιστικό – φασιστικό τέρας, που αιματοκύλησε το κόσμο με αποτέλεσμα το θάνατο 52 εκ. ανθρώπων.
            Δεν ξεχνάμε, εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα του λαού μας που μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ πάλεψε σε πόλεις και βουνά για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
            Τιμάμε επίσης όλους τους λαούς του κόσμου που αντιστάθηκαν στο ναζισμό και πρώτα απ' όλους το σοβιετικό λαό με τα πάνω από 20 εκατομμύρια θύματα και τους μαχητές του κόκκινου στρατού που ανέτρεψε τα σχέδια του ιμπεριαλισμού για την καταστροφή του σοσιαλισμού και της Σοβιετικής Ένωσης.
            Δεν ξεχνάμε ποιοι και γιατί βοήθησαν τον Χίτλερ . Ήταν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι πρώτα απ' όλα, με σκοπό να τον στρέψουν ενάντια στην Σοβιετική Ένωση.
            Δεν ξεχνάμε ακόμη τη στάση της αστικής τάξης της χώρας μας που είτε απείχε από τον αγώνα ενάντια στον κατακτητή, είτε συνεργάστηκε ανοιχτά μαζί του και που μετά την απελευθέρωση με την βοήθεια των Άγγλων και Αμερικάνων αιματοκύλισαν το λαό μας προκειμένου να στεριώσει την εξουσία της.
            Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην παραχάραξη της ιστορίας καθιερώνοντας την 9η Μάη ως “ Μέρα της Ευρώπης”. Ταυτίζει το φασισμό με τον κομμουνισμό, στηρίζει την κυβέρνηση που πραξικοπηματικά κατέλαβε την εξουσία στην Ουκρανία και στην οποία συμμετέχουν αντιδραστικές – ναζιστικές δυνάμεις. Αναδείχνεται για ακόμα μια φορά ότι τον ναζισμό τον γεννά το καπιταλιστικό σύστημα.
            Επαγρυπνούμε γιατί μεγαλώνουν οι κίνδυνοι γενικευμένου πολέμου, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, σαν αποτέλεσμα της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
            Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή με την εργατική τάξη και το λαό μας απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, για το δίκιο της εργατικής τάξης.. Για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

  Αθήνα 9/05/2014
ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 121 ΜΑΡΤΗΣ - ΑΠΡΙΛΗΣ 2014

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο της εφημερίδας για να την κατεβάσετε σε pdf