Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διοικητικό Συμβούλιο


Αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων 08/03/15

Για Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 1264

ΔΑΣ Λιθογράφων
1219 ψήφοι
11 έδρες
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
28 ψήφοι
0 έδρες
Άκυρα- Λευκά
17


Για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Τύπου & Χάρτου ψήφισαν 1264

ΔΑΣ Λιθογράφων
1208 ψήφοι
25 αντιπρόσωποι
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
39 ψήφοι
0 αντιπρόσωποι
Άκυρα- Λευκά
17


Για αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας ψήφισαν 1186


ΔΑΣ Λιθογράφων
1134 ψήφοι
16 αντιπρόσωποι
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
38 ψήφοι
0 αντιπρόσωποι
Άκυρα- Λευκά
14


Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Χώρος δουλειάς
Πρόεδρος
Σακκάς Λεωνίδας
Αφοί Βλάχου
Ά Αντιπρόεδρος
Λυκουρέση Φωτεινή
Πάλλας Γραφικές Τέχνες
΄Β Αντιπρόεδρος
Βελλάς Ζαφείρης
Αφοί Βλάχου
Γεν. Γραμματέας
Αργυρίου Ιωάννης
Βιβλιοσυνεργατική
Αναπλ. Γραμματέας
Οικονόμου Νικόλαος
Χαϊδεμένος
Ταμίας
Μπαλούρδος Νικόλαος
Multimedia
Μέλος
Παρλίτσης Δημήτρης
Νεοχάρτ
Μέλος
Μαυρόπουλος Γεώργιος
Τυποτραστ
Μέλος
Φωτόπουλος Αθανάσιος
UP PPESS
Μέλος
Παραμπάτης Γεώργιος
News Press Hold
Μέλος
Χασάνδρας Νεκτάριος
 Άρχοντας-Κατριβάνος