Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διοικητικό Συμβούλιο


Αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων 08/03/15

Για Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 1264

ΔΑΣ Λιθογράφων
1219 ψήφοι
11 έδρες
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
28 ψήφοι
0 έδρες
Άκυρα- Λευκά
17


Για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Τύπου & Χάρτου ψήφισαν 1264

ΔΑΣ Λιθογράφων
1208 ψήφοι
25 αντιπρόσωποι
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
39 ψήφοι
0 αντιπρόσωποι
Άκυρα- Λευκά
17


Για αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας ψήφισαν 1186


ΔΑΣ Λιθογράφων
1134 ψήφοι
16 αντιπρόσωποι
ΓΕΝΟΒΑ Λιθογράφων
38 ψήφοι
0 αντιπρόσωποι
Άκυρα- Λευκά
14Με βάση την τελευταία αναδιάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 13/11/2016 (λόγο συνταξιοδότησης συναδέλφου), η νέα σύνθεση είναι η παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Χώρος δουλειάς
Πρόεδρος
Σακκάς Λεωνίδας
Αφοί Βλάχου
Ά Αντιπρόεδρος
Λυκουρέση Φωτεινή
Πάλλας Γραφικές Τέχνες
΄Β Αντιπρόεδρος
Βελλάς Ζαφείρης
Αφοί Βλάχου
Γεν. Γραμματέας
Αργυρίου Ιωάννης
Αργώ
Αναπλ. Γραμματέας
Οικονόμου Νικόλαος
Χαϊδεμένος
Ταμίας
Μπαλούρδος Νικόλαος
Άνεργος
Μέλος
Παρλίτσης Δημήτρης
Αργώ
Μέλος
Σκουρτόπουλος Γρηγόρης
ADM Press
Μέλος
Φωτόπουλος Αθανάσιος
UP PPESS
Μέλος
Σάρκος Ιωάννης
Arial Graf
Μέλος
Χασάνδρας Νεκτάριος
Άρχοντας-Κατριβάνος