Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων
των συναδέλφων

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του  εργαζόμενου. Δηλαδή  αν  αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που δικαιούται ένας εργαζόμενος δώρο αρχίζει από 1η Μάη έως και 31 Δεκέμβρη κάθε έτους.

Έτσι λοιπόν  εργαζόμενος που η σχέση εργασίας του είχε διάρκεια χωρίς διακοπή, όλη τη χρονική περίοδο από 1η Μάη μέχρι και 31 Δεκέμβρη κάθε έτους, δικαιούται ολόκληρο το δώρο  που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Επιπλέον στον υπολογισμό του δώρου προστίθεται μία προσαύξηση νόμιμη, με συντελεστή 1,041666
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών που έχει πληρωθεί μέχρι τις 10 Δεκέμβρη. Δεν  αποτελούν χρόνο απασχόλησης και αφαιρούνται από το ποσό του δώρου οι ημέρες απουσίας των μισθωτών λόγω άδειας άνευ αποδοχών - αδικαιολόγητης απουσίας-απεργίας ή στάσεις εργασίας.
 Ο εργαζόμενος που δεν εργάσθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις   1η Μάη έως και τις 31 Δεκέμβρη, δικαιούται μέρος του δώρου δηλ. δύο (2) ημερομίσθια ή δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού για κάθε δέκα εννέα (19) μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στην οποία συμπεριλαμβάνονται  οι Κυριακές και οι αργίες.

Παράδειγμα:
Εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000€,ο οποίος προσλήφθηκε την 1η Μάη 2014 και σταμάτησε να δουλεύει την 16η Ιουνίου 2014 (δηλ. εργάστηκε 47 μέρες)δικαιούται δώρο  που θα υπολογισθεί ως εξής:
Κάθε 19 μέρες εργασίας δικαιούται δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού του.
Δηλ. δικαιούται αναλογία δώρου 1.000 χ 47 = 197,50 € χ 1,041666=205,73€
                                                        238                                                                                                (238 είναι  μέρες εργασίας από 1η Μάη έως 31 Δεκέμβρη)
  
 Το δώρο πρέπει να δοθεί μέχρι της 21 Δεκέμβρη  και έχει κρατήσεις για ΙΚΑ-Φόρο μισθωτών υπηρεσιών και εισφορά αλληλεγγύης. Ο εργοδότης μπορεί να αφαίρεση από το συνολικό ποσό του δώρου  και να καταβάλει αργότερα μέχρι της 31 Δεκεμβρίου, το ποσό που  αντιστοιχεί στο διάστημα από της 21 μέχρι της 31 Δεκέμβρη.

Η καθυστέρηση ή μη καταβολή του δώρου καταγγέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, έχει αυτόφωρη διαδικασία και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.
 Σε καμιά περίπτωση το δώρο δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
 Όταν ο εργαζόμενος δουλεύει με εκ περιτροπής εργασία δικαιούται 1 ημερομίσθιο ανά 8 μέρες εργασίας από την 1η Μάη έως στις 31 Δεκέμβρη.

 Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις.


 Για οποιαδήποτε πρόβλημα σας και διευκρίνιση  να απευθύνεστε στο Συνδικάτο σας.  

ΤΟ Δ.Σ του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου σας εύχεται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ