Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κατηγορίες ασφαλισμένων που εξαιρούνται από τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η Διοίκηση της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων, έπειτα από επιστολές και αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της το προηγούμενο διάστημα, προς το Υπουργείο Εργασίας, για  την εφαρμογή των διατάξεων της υπ.αρ.Φ.80000/54411/1797 σε σχέση με τους εργαζόμενους του κλάδου μας, πήραμε επιτέλους στις 20/07/16 μία επίσημη γραπτή απάντηση. 

Πιο συγκεκριμένα για το ερώτημα που ερχόταν από πολλούς συναδέλφους, εάν στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που εξαιρούνται από τις αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης εντάσσονται και οι ασφαλισμένοι με εισφορές στο ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε (πρώην ΤΑΤΤΑ) και στο Ταμείο Τυπογράφων, που μέχρι σήμερα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις στα ΒΑΕ, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στον νέο Πίνακα των ΒΑΕ. Το υπουργείο μας απάντησε με έγγραφη επιστολή, (την οποία και παραθέτουμε) και από την οποία προκύπτει ότι:

…από τις προβλεπόμενες αυξήσεις των ορίων ηλικίας, εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Φ.10221οικ.26816/929/30-112011 Υ.Α, Φ.Ε.Κ. 2778/τ.Β΄ , 2-12-2011) ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση το β’ εδαφίου της παρ. 5 του αρθ. 28 του α.ν 1846/51 (Φ.Ε.Κ.Α.’ ,179) όπως ισχύει…
…και ότι δεν υπάρχει μεταβολή στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.2079/92.