Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Νέο κρούσμα αδήλωτης- ανασφάλιστης εργασίας 
στην εταιρία NEW START στη Βάρη.


Μετά την εκδικητική απόλυση που πραγματοποίησε η εταιρία New Start τον προηγούμενο μήνα γιατί διεκδίκησε να πληρώνεται για όσο εργάζεται, αναδείχθηκαν σωρεία παραβάσεων της συγκεκριμένης εταιρίας.Το Σωματείο Λιθογράφων, όπως είχε δεσμευτεί και σε προηγούμενη ανακοίνωση απέναντι στους συναδέλφους, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσον για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κάθε συναδέλφου. 

Με βάση αυτή τη δέσμευση, μετά από καταγγελία του Σωματείου στην Επιθεώρηση Εργασίας, το Σάββατο 23/07/16 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην εταιρία και διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας:
-Αδήλωτη- ανασφάλιστη εργασία.
-Παραβάσεις περί χρονικών ορίων.

Ως εκ τούτου επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις περί αδήλωτης εργασίας και βρίσκονται υπό εξέταση τα υπόλοιπα θέματα. 

Καλά θα κάνει λοιπών η διοίκηση της συγκεκριμένης εταιρίας, αλλά και κάθε εργοδότης του κλάδου να εφαρμόζει τα νόμιμα και να μην βιάζεται να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση των συναδέλφων, απειλώντας το Σωματείο με μηνύσεις και αστυνομίες, γιατί αυτά δεν πιάνουν στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η εργοδοτική αυθαιρεσία όπου υπάρχει και διαπιστώνεται, θα αντιμετωπίζεται από το Σωματείο με τον ίδιο τρόπο, χωρίς "εκπτώσεις" και απ ότι φάνηκε και απο το παραπάνω παράδειγμα, το τίμημα είναι βαρύ. 
29.07/16