Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Την Παρασκευή 14/07/17 και ώρα 12:30 ορίστηκε 

η τριμερής συνάντηση στο Υπ. Εργασίας 

για τις καθυθστερήσεις πληρομών στην Ίριδα.

Μετά απο αίτημα της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων και της Ομοσπονδίας Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου, ορίστηκε τριμερής συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, και τη Διοίκηση της Ίριδας. 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας και του Σωματείου Λιθογράφων, μετά απο αίτημα των συναδέλφον της Ίριδας, πήραν αυτή την πρωτοβουλία, καλώντας την Κυβέρνηση να πάρει θέση για το τι προτίθεται να κάνει για τις καθυστερήσεις πληρομών που φτάνουν στους τρείς μήνες και για την εργασιακή ανασφάλεια που καλλιεργείται στο εργοστάσιο. 

 Ζητάμε επίσης   από τη Διοίκηση της εταιρίας,  να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο αποπληρωμής του συνόλου των δεδουλευμένων. 

12/07/17